AGENDA

ivm corona voorlopig

geen agenda

................................................

CONTACT

LINKS

GEGEVENS STICHTING

PRIVACYVERKLARING

GOEDE DOEL 2019:

€ 10.000,-

 

Stichting

Stichting Cycle for Charity is op 17 februari 2014 opgericht te Weert. Bij een groep fietsende recreanten is het idee ontstaan om zich jaarlijks in te zetten voor een goed doel, door al fietsend gelden bijeen te brengen. Op deze manier wordt aan een hobby ook echt betekenis toegevoegd, waarmee het algemeen belang wordt gediend.

 

DOEL

A. het bijeenbrengen van gelden ter ondersteuning van rechtspersonen welke zich kwalificeren als algemeen nut beogende instellingen (ANBI) en actief zijn op het gebied van geneeskunde, welzijn of maatschappelijke doelen of daaraan ondersteuning bieden;

B. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

ANBI

Om geen misverstand te laten bestaan over de besteding van de gelden heeft de stichting de ANBI status aangevraagd. Dit betekent onder meer dat de stichting geen winstoogmerk heeft, dat bestuurders geen beloningen ontvangen en dat minimaal 90% van de inzet naar het algemeen belang gaat. Verder is in de statuten vastgelegd dat, als er bij opheffing van de stichting geld overblijft, dit ten goede komt van een ANBI met een soortgelijk doel. Een en ander is vastgelegd in het beleidsplan.

 

FINANCIËLE VERANTWOORDING EN VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN

Het verslag van het eerste boekjaar (2014-2015-2016-2017-2018) en het boekjaar 2019 van de financiën en uitgeoefende activiteiten kunt u inzien door op het jaartal te klikken.

 

BESTUUR

Roland Gertsen voorzitter

Marc Sijmkens secretaris

Henk Rietjens penningmeester

 

VRIJWILLIGERS

Naast het dagelijks bestuur bestaat de stichting uit vrijwilligers die op verschillende gebieden hun bijdrage leveren.

Gerrian Rietjens-Graus

Arjan Stals

Norbert Beljaars

Frank Teeuwen

Wim Jacobs

Hans Lenaers

René Lenaers

Hans Verdonschot

Peter Klaessen

Jac Vranken

Paul Palmen

Mark Verheijen

Johan Coolen

Matje Peeters

Carla Verheijen

Thieu Nielissen

 

 

© 2014 CycleforCharity    ontwerp: Ontwerpburo de Keizerin    disclaimer    info@cycleforcharity.nl