ANBI-stichting

Stichting Cycle for Charity is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar.

Financiële verantwoording
Cycle for Charity publiceert elk jaar een financiële verantwoording waarin giften, uitgaven en donaties benoemd staan.

Belastingaftrek
Giften van particulieren kunnen in de aangifte inkomstenbelasting in aftrek worden gebracht. Wel dient rekening te worden gehouden met een drempel van 1 procent van het verzamelinkomen met een minimum van € 60.

Stel, u hebt samen met uw partner een verzamelinkomen van € 60.000. De drempel bedraagt dan € 600. Voor zover het totaal van de giften hoger is dan € 600 komt het meerdere in aftrek op uw inkomen. Stel u hebt in totaal € 750 aan giften gedaan aan ANBI-instellingen. Dan komt € 150 in aftrek op uw inkomen. Bij een tarief van 42 procent betekent dat een belastingvoordeel van € 63.

Bij periodieke giften geldt géén drempel of maximaal aftrekbaar bedrag. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met Stichting ‘Cycle for Charity’. De stichting helpt u graag verder als u een overeenkomst wil sluiten, via [email protected]. De stichting maakt hierbij gebruik van de overeenkomst, die hiervoor door de Belastingdienst is ontwikkeld. Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst.

Financiële verantwoording

Er is nog geen financiële verantwoording te downloaden.