Word donateur

Iedereen die ‘Cycle for Charity’ en daarmee erkende goede doelen wil ondersteunen, kan een bijdrage leveren door geld over te maken. Dat kan via het onderstaande donatie-formulier, of door een bedrag over te maken op:

Bankrekeningnummer: NL88 RABO 0153 8004 10
Ten name van: ‘Cycle for Charity’
Onder vermelding van: Naam, woonplaats en e-mailadres

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het verzenden van e-mails m.b.t. de status van de betaling en de vraag of u als donateur vermeld wil worden op de website. Het e-mailadres wordt vanzelfsprekend niet aan derden verstrekt.

Stichting ‘Cycle for Charity’ heeft de ANBI-status. Giften komen daarmee voor belastingaftrek in aanmerking.

  Naar het donatie-formulier
Stichting Leefbaarheid Stramproy